Ravikindlustuseta isikud

Ravikindlustuseta ja maksejõuetutele Tartu linna elanikele osutatud ambulatoorse arstiabi eest tasutakse Tartu linna eelarvest.

  • Ambulatoorset arstiabi korraldab perearst. Ravikindlustuseta elanikele osutatava raviteenuse (uuringud, eriarsti konsultatsioon) mahu kooskõlastab perearst eelnevalt Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga.
  • Ambulatoorset eriarstiabi (kaasa arvatud psühhiaater, naistearst jne) saavad ravikindlustuseta elanikud ainult perearsti saatekirja alusel. Kui eriarsti konsultatsiooni käigus selgub, et on vaja teha täiendavaid uuringuid, tuleb need kokku leppida Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja  tervishoiuosakonnaga.
  • Raviteenuste eest tasutakse perearsti või eriarsti esitatud arvete alusel, kus on esitatud abisaanu isikuandmed, tehtud raviprotseduurid ja nende maksumus.

Lisainfo: Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna tervishoiuteenistus.

Ravikindlustuseta elanike vältimatu arstiabi korraldamine

Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vaheline leping näeb ette, et Tartu linna ravikindlustuseta elanike vältimatu arstiabi teenuste eest tasutakse riigieelarvest Eesti Haigekassa kaudu.