Püsiv töövõimetusleht

Püsiva töövõimetuse ja/või puude vormistamiseks on patsiendil või tema esindajal tarvis teha järgmist:.

Esiteks: täita ekspertiisitaotluse blankett. Blanketti on võimalik arvutist välja printida ja postiga saata. Samuti võib blanketi saada raamatukese kujul Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest
Põllu 1А, 50303 Tartu
Infotelefon: 612 1360 või 16106

Faks: 744 7489
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Klientide vastuvõtt:  E 8.30-18.00,
T, K, N 8.30-16.30, R 8.30-13.00
Vajadusel abistavad taotluse täitmisel Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindajad.

Teiseks: käia perearsti vastuvõtul, kui seda pole viimase kolme kuu jooksul tehtud. Perearst paneb lühidalt kirja patsiendi tähtsamad kaebused ja teostab objektiivse läbivaatuse.

Kolmandaks on tarvis, et e-terviseloos oleks olemas kõik asjasse puutuvad eriarstide konsultatsioonide ja uuringute otsused ning haigla väljavõtted. Pärast seda, kui perearst on omalt poolt dokumendid e-terviseloole saatnud, vaadatakse seal läbi nii patsiendi kui perearsti täidetud dokumendid. Otsus püsiva töövõimetuse ja/või puude astme määramise kohta tuleb patsiendile kirjalikult postiga ning perearstile kirjalikult või digitaalselt.

NB! Muutunud on töövõime hindamine, tuleb pöörduda Töötukassasse:https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus